You are here

NITS 2014 | Ho Chi Minh | 9 December


ính mời tham gia với chúng tôi tại hội nghị kỹ thuật chuyên đề năm 2014 của National Instruments, một hội nghị kỹ thuật thường niên về thiết kế hệ thống bằng đồ họa, nhằm mang đến cho hàng trăm kỹ sư, nhà giáo dục và nhà khoa học trên khắp Đông Nam Á những công nghệ mới nhất và tiến bộ trong thiết kế, điều khiển, kiểm thử và đo lường.

Vào cửa miễn phí, buổi hội thảo nửa ngày nhằm giới thiệu những tiến bộ gần đây trong thiết kế, điều khiển, kiểm thử và đo lường trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau. Đây cũng là một dịp để quý vị gặp gỡ các đồng nghiệp, chia sẻ ý tưởng và những ứng dụng công nghệ trong công việc hằng ngày, đồng thời khám phá khả năng sử dụng những công cụ thiết kế hệ thống bằng đồ họa của NI để tạo ra những hệ thống kiểm thử và đo lường tiên tiến cũng như nâng cao hiệu quả cho hệ thống của quý vị.

Hội nghị kỹ thuật chuyên đề năm 2014 của National Instruments sẽ được tổ chức tại 5 thành phố trên khắp Đông Nam Á (Johor Bahru, Jakarta, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Cebu) từ tháng 11 năm 2014 đến tháng 1 năm 2015. Hãy đăng ký đặt chỗ ngay hôm nay!

 

Event details:

Date: 9 December 2014, Tuesday
Time: 8.30am - 12:00pm
Venue: Vissai Saigon Hotel

 

Event agenda:

8:30 Registration
9:00 Keynote: You and NI Are Creating The Internet of Things
Mr. Yih-Hsiung Goh, ASEAN Sales Manager, National Instruments
10:00 Break
10:30 SCADA and Application in Green Energy
Mr. Tran Van Tien, R&D Engineer, SolarBK Company
11:00 Don't think you need an FPGA - Think again
Mr. Quoc Hung Pham, Field Systems Engineer, National Instruments

Submit the following details to Register

Contact Information


 

Why attend NITS 2014

Gain access to interactive presentations and application-oriented exhibitions on the latest advancements in design, research and test. Network with leading engineers and scientists, share best practices with fellow developers, exchange information with NI technical staff, and learn about the latest innovations that inspire and equip NI customers to solve engineering challenges.